jeg tilbyder

BEMÆRK: Der er ca. 6 ugers ventetid på 1:1 samtaler face-to-face.
For onlinesamtaler er ventetiden kortere. Kom på venteliste her.

COACHING-SAMTALER

MINDFULNESS

EKSAMENS-MODELLEN

 

HVEM ER DU
EGENTLIG?

ER DU I TVIVL?
BLIV AFKLARET

BLIV MERE TRO
MOD DIG SELV

 

oversigt:

FORLØB:
1:1 CoachingSamtaler
● Mindfulness 
● EksamensModellen 
● Hvem er du egentlig?
● Er du i tvivl? Bliv afklaret 
● Bliv mere tro mod dig selv

DESUDEN TILBYDER JEG:
PowerJump - klik her (gruppe-workshop)
MatematikBoost - klik her (1:1 privatundervisning i matematik)